MENUMENU
Misja i cele

Misja i cele

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

W przedszkolu wspierany jest wszechstronny, harmonijny i prawidłowy rozwój dziecka: poznawczy, społeczny, emocjonalny i fizyczny, a także rozpoznaje się i zaspokaja indywidualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne dziecka oraz zapewnia rozwój jego uzdolnień i zainteresowań. Przedszkole umożliwia dzieciom nauczanie języka obcego nowożytnego: angielskiego oraz edukację wielokulturową.

Placówka tworzy warunki do nabywania wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, których celem jest osiągnięcie przez dzieci stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Współczesny świat oczekuje ludzi aktywnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, gotowych do szybkiego przetwarzania informacji. Wiek przedszkolny jest doskonałym momentem do rozpoczęcia pracy nad kreowaniem jednostek z wysoką samooceną, otwartych na innych ludzi i świat. Bezcenne w pracy z małym dzieckiem są różne metody i techniki twórcze dające dziecku możliwość poznania świata, doświadczenia i eksperymentowania, realizacji własnych pomysłów, wyrażania uczuć.

Naszą misją jest pokazywanie dzieciom świata jako wielkiego niezwykłego pola możliwości, ale musimy dać im narzędzia w postaci języków obcych i umiejętności przyswajania  różnorodnej wiedzy.

W naszym przedszkolu dziecko wychowywane będzie w potrzebie kontaktu z przyrodą i aktywnością fizyczną. Nauczymy je proekologicznego myślenia, aby kiedyś mogły powiedzieć, że zostawiają swoim dzieciom ten świat nieco lepszym od tego, który zostawili  im ich rodzice.

Pragniemy zachęcać dzieci aby radośnie odkrywały to co bliskie i dalekie, aby poznawały bez uprzedzeń i lęku, bez barier i obciążeń, za to z wrażliwością, tolerancją i szacunkiem dla innych.

Pozwolimy im mieć  radosne dzieciństwo!