MENUMENU
Edukacja

Edukacja

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Najważniejszym naszym celem jest ukierunkowywanie i wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, rozbudzanie zainteresowań, kreatywności, odnajdywanie uzdolnień, wyobraźni i wrażliwości, a także zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pragnień dzieci.

Wspieramy indywidualny potencjał każdego dziecka i dbamy o rozwój intelektualny, kształcenie procesów poznawczych: uwagi, pamięci, percepcji wzrokowej, słuchowej, myślenia poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy. Udostępniamy zajęcia z języka angielskiego, glottodydaktykę, matplanetę, rytmikę, zabawy ruchowo-muzyczne, taniec, balet, gimnastykę korekcyjną, judo, tenis, zajęcia kulinarne, społeczno-kulturowe, wychowawcze, artystyczne, plastyczne, poznawczo-eksperymentalne, a także warsztaty z psychologiem, terapię logopedyczną i inne formy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.

Dla dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umysłowej, z lekkim upośledzeniem umysłowym – wysoko funkcjonalnym, zaburzeniami mowy, prowadzimy indywidualne terapie (neurologopedyczna, psychologiczna, IS). Realizujemy Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR).