MENUMENU
Nasza kadra

Nasza kadra

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Nauczyciele naszego przedszkola to wykwalifikowana kadra, mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego i innych specjalności (filolodzy, specjaliści: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny). To równocześnie wspaniałe, ciepłe i opiekuńcze Ciocie, pełne oddania i troski o powierzone im dzieci.
Przedszkole w trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli poprzez spotkania i warsztaty ze specjalistami i metodykami w placówce i poza nią.
Nad całokształtem wszelkich działań dotyczących pracy metodycznej i merytorycznej nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego, podwyższania kwalifikacji i kompetencji w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola na rzecz dzieci czuwa Dyrektor ds. pedagogicznych – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doświadczony nauczyciel i wykładowca akademicki.

Nasi specjaliści:

IMG_6266 small

Psycholog
Aneta Babiuk-Massalska
,

  • studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim,
  • Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia
  • kursy rozwijające dotyczące takich zagadnień, jak: mutyzm wybiórczy, budowanie zespołu i rozwiązywanie konfliktów, całościowe zaburzenia rozwoju z
    uwzględnieniem Zespołu Aspergera (Scolar), Rodzice i ja (PTP), Obserwacja jako narzędzie pracy (P. Epstein), Rodzicielstwo przez zabawę (L.J. Cohen) i in. Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Neurologopeda
Agnieszka Czarnocka – Tymińska

Jest autorką kilkuset ćwiczeń logopedycznych sprawdzonych i doskonalonych w ciągu mojej wieloletniej pracy z dziećmi. Ukończyła studia logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz neurologopedię na SWPS. Posiada doświadczenie i sukcesy w pracy z dziećmi z zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, MPDz, FAS, ORM, padaczką, dysleksją, z dziećmi niedosłyszącymi, upośledzonymi umysłowo, nadpobudliwymi psychoruchowo, oraz jąkającymi się. Praca jest jej pasją.


Psycholog -terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
Urszula Kolęda

W Blue Bell koordynuje zajęcia ze specjalistami w oparciu o orzeczenia z poradni oraz prowadzi terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Magister Społecznej Psychologii Klinicznej SWPS z Centrum Przyjaznej Terapii. Studia podyplomowe: Wczesna Interwencja i Wczesne Wspieranie Rozwoju Dziecka od 0 do 6 roku życia, SWPS Warszawa; Stosowana Analiza Zachowania – Kształtowanie zachowań dzieci w terapii, SWPS Sopot.

Od 2008 roku pracuje z dziećmi i ich rodzicami. Doświadczenie zdobywała m.in podczas pracy w Fundacji “Krok po Kroku”, Fundacji Scolar, współpracy z przedszkolami i szkołami integracyjnymi. Opracowywała indywidulane programy terapeutyczne IPET, opracowywała systemy motywacyjne, prowadzi zajęcia psychologiczne grupowe, Treningi Umiejętności Społecznych, Treningi Jedzenia, konsultacje dla rodziców.


Psycholog -terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Paulina Lach

Magister Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS . Absolwentka Międzywydziałowego studium pedagogicznego Uniwersytetu SWPS w Warszawa, oraz Stosowanej Analizy Zachowania- przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania Uniwersytetu SWPS w Warszawa.

W 2015 roku odbyła półroczny staż w Zakładzie Psychologii Zdrowia Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, oraz  rozpoczęła przygodę w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Swoje doświadczenie zdobywała  m.in. podczas praktyk w fundacji :”Krok po Kroku”, „SCOLAR” oraz w innych przedszkolach, które pracują z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.

Od 2016 roku rozpoczęła pracę w Fundacji Scolar w Warszawie. Współpracuje również z przedszkolami, w których tworzy i realizuję program IPET, opracowuje indywidualne systemy motywacyjne dla dzieci z ASD oraz prowadzi konsultacje dla rodziców. Swoje programy realizuję na podstawie VB-MAPP.

Odbyła szkolenia z: „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowania terapii”, „Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju”, „Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej”.