MENUMENU
Nauczanie języka

Nauczanie języka

ArrowArrow
Slider

Znajomość języków obcych jest istotna dla funkcjonowania w otaczającym Nas świecie, dlatego w Przedszkolu Blue Bell przykładamy do niej szczególną wagę, zarówno podczas zajęć jak i sytuacji codziennych. Staramy się motywować dzieci do swobodnego używania języka angielskiego, a także uwrażliwiamy je na inne narodowości, kultury i tradycje, podczas zajęć wielokulturowych.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego, określa cel edukacji językowej jako: ”przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej”.

Nasi nauczyciele realizują zajęcia edukacyjne wykorzystując poniższe sposoby:

• organizowanie różnego rodzaju zabaw ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych,
• wdrażanie dzieci do rozumienia poleceń nauczyciela w języku obcym,
• wykorzystanie krótkich form wierszowanych i piosenek,
• opowiadanie lub czytanie wspieranych gestem i ilustracjami historyjek.

Mając na uwadze troskę o dobro i wysokie wyniki naszych przedszkolaków stosujemy szereg różnych metod pracy, aby jak najbardziej umilić i uatrakcyjnić czas zajęć. Metody, którymi pracujemy to:

• CLIL (Content and Language Integrated Learning)- zintegrowane kształcenie językowo-przedmiotowe, pozwala na naturalne włączenie języka obcego do programu kształcenia ogólnego, dając tym samym możliwość zwiększenia czasu przeznaczonego na język obcy bez uszczerbku dla innych treści programowych.

• Total Physical Response (TPR)- reagowanie całym ciałem polega na reagowaniu ruchem na polecenia nauczyciela. Świetnie sprawdza się ona w nauczaniu najmłodszych, ponieważ kładzie nacisk na rozumienie przekazu oraz odpowiada dziecięcej potrzebie ruchu i działania. Wiele aktywności organizowanych w przedszkolu, takich jak opowieści ruchowe, zabawy z elementem ruchu, piosenki i wierszyki ilustrowane ruchem

• Pokaz, opis czy obserwacja świetnie funkcjonują na zajęciach językowych. Karty obrazkowe, ilustracje, plakaty, przedmioty codziennego użytku, zabawki, rośliny i zwierzęta znajdujące się w sali przedszkolnej pełnią ważną funkcję w trakcie zajęć językowych. Umożliwiają one przedstawienie znaczenia danego słowa bez konieczności tłumaczenia go na język ojczysty. Skojarzenie słowa z obrazkiem lub przedmiotem ułatwia jego zapamiętanie.

• Opowiadania, wierszyki, piosenki

• Drama w uczeniu języka obcego pozwala dzieciom na zastosowanie mechanicznie opanowanych zwrotów i struktur językowych w zainscenizowanych sytuacjach. Maluchy mogą się niejako ukryć za odgrywaną postacią/pacynką i w sposób bezpieczny przećwiczyć różne sytuacje życia codziennego.