MENUMENU
Metody pracy

Metody pracy

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

W naszym przedszkolu stosujemy wiele ciekawych, kreatywnych, zróżnicowanych i innowacyjnych metod pracy z dziećmi, m.in:

  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, dzięki której dzieci opanowują naukę literek niezbędną do późniejszego czytania i pisania;
  • Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, wprowadzająca przedszkolaki w świat pojęć matematycznych już od najmłodszych lat;
  • Metoda Ruchowej Ekspresji Twórczej E. Labana, rozwijająca u dzieci naturalną ruchliwość i rozwój motoryki;
  • Metoda C.Orffa wspomagająca rozwój kultury fizycznej w ścisłej relacji ze słowem i śpiewem;
  • Pedagogika zabawy stwarzająca dzieciom warunki do edukacji w atmosferze akceptacji i zaufania;
  • Metoda aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss wprowadzająca dzieci w świat muzyki klasycznej poprzez aktywne słuchanie;
  • Metoda malowania dziesięcioma palcami Finger-Painting uwalniająca dziecięca chęć do “paćkania się”, która jest również doskonałym narzędziem terapeutycznym;
  • Metoda Glenna Domana wspomagająca naukę czytania globalnego już w najmłodszych grupach wiekowych;
  • Drama ułatwiająca dzieciom zrozumienie i rozwiązanie problemu poprzez wcielanie się w role;
  • Metoda ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne mająca na celu zapoznanie dzieci z ich własnym ciałem poprzez ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące oraz ucząca kontaktu z drugim człowiekiem poprzez ciało;
  • Glottodydaktyka prof. Rocławskiego wprowadzająca dzieci w świat czytania poprzez zabawy z literakami.

W ramowym rozkładzie dnia w każdej grupie wiekowej oprócz zaplanowanych zajęć wychowawczo-dydaktycznych, językowych, plastycznych, tanecznych i innych, nauczyciele dbają o zapewnienie dzieciom czasu i warunków do różnego rodzaju zabaw, zwłaszcza swobodnych.

Zdając sobie sprawę z nieprzecenionej wartości zabawy ustalono, że będą one realizowane zarówno pomiędzy zajęciami (krótsza forma) oraz po zajęciach (dłuższa forma) i są pierwszoplanowym zapewnieniem podstawowej formy aktywności dzieci. Zabawa jest działalnością wykonywaną dla przyjemności, którą ona sama sprawia. Zabawa pełni wiele różnych funkcji umożliwiając zaspokojenie indywidualnych potrzeb i zainteresowań, jednocześnie ułatwia dziecku wchodzenie w życie społeczne, poznawanie rzeczywistości i dostosowywanie jej do własnych potrzeb. W związku z tym wykorzystywane są różne rodzaje zabaw, np. zabawy ruchowe- ćwiczenia poranne, zabawy dydaktyczne jako powtórzenie materiału nauczania, aktywność na świeżym powietrzu na placu zabaw oraz zabawy tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne i przede wszystkim zabawy dowolne.