MENUMENU
Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Terapia Integracji Sensorycznej ma na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, który jest odpowiedzialny za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców. Mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, skóra, mięśnie, stawy i ścięgna), dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami.

U dziecka z dysfunkcją Integracji Sensorycznej, zmysły współpracują ze sobą w sposób zaburzony, są odbierane zbyt silnie, bądź zbyt słabo, przez co układ nerwowy nie jest w stanie koordynować ich działania.

Chcąc zdiagnozować zaburzenia tej sfery, należy zwrócić uwagę jeśli dziecko ma wybrane objawy zaburzeń S.I. :

  • ma słabą równowagę, często potyka się, przewraca
  • unika zabaw z brudzeniem rąk
  • ma opóźniony rozwój mowy
  • ma problemy z utrzymaniem uwagi nad zadaniem, nie doprowadza czynności do końca
  • jest wyjątkowo wrażliwe na bodźce (np. zatyka uszy, gdy słyszy jakiś dźwięk)
  • ma obniżoną wrażliwość na bodźce (np. nie zwraca uwagi na zimno, ból)
  • jest stale w ruchu (np. biega, kręci się, skacze, huśta się, wspina na meble)
  • ma nienaturalny lęk przed wysokością, ruchem, upadkiem
  • podczas zajęć stolikowych często podpiera głowę
  • ma trudności z naśladowaniem ruchów

Jeśli  rodzic zauważy powyższe przykładowe objawy, powinien zgłosić się do terapeuty S.I., który pomoże w rozwiązaniu tych trudności.

Celem terapii Integracji Sensorycznej poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły.

Głównym natomiast zadaniem terapii jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciał.

Terapia SI  ma postać “naukowej zabawy”, w której dziecko np. tocząc się w beczce lub huśtając na platformie bawi się i uczy jednocześnie. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć stymulują receptory i mózg dziecka.

Zajęcia uatrakcyjnia wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, takiego jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smaków.